L.dz. 2 /2023                                                                                                   Rzeszów, 03-01-2023 r.ZawiadomienieZarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 24.01.2023 r. (tj. wtorek) na godzinę 19ºº, z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie, na które zaprasza Członków naszego Oddziału.
Zebranie, odbędzie się w siedzibie Oddziału w Rzeszowie, ul. Żwirki i Wigury 8.
Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2023 (w wysokości 100 zł) z uwzględnieniem §18 pkt. 2 Statutu ZKwP oraz dokumentem tożsamości stanowią podstawę wydania mandatu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie Oddziału rzeszowskiego o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Proponowany porządek Zgromadzenia:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium i protokolanta.
3.    Uchwalenie porządku obrad.
4.    Wybór Komisji:
•    Mandatowej
•    Wnioskowej
5.    Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.    Sprawozdania za rok 2022:
•    Zarządu Oddziału
•    Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
•    Finansowe.
•    Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
•    Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.    Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2022 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
10.    Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2023.
11.    Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
12.    Wolne wnioski i dyskusja.
13.    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków rzeszowskiego Oddziału z 11.02.2022 do wglądu w siedzibie Oddziału w dniach 18-19.01.2023. w godz. od 17.30 do 20.00.

w imieniu Zarządu Oddziału
Przewodnicząca
Anna Rogowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd rzeszowskiego Oddziału ZKwP uprzejmie informuje swoich członków o konieczności wpłacenia składki członkowskiej w wysokości 70 zł za rok 2022
Składkę należy wpłacić do 31 grudnia 2022 roku. Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Rzeszów 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694 w tytule przelewu składka członkowska za 2022 r.

Składka członkowska ZKwP za rok 2023 wynosi 100 zł.


 

Zarząd rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania Owczarków Niemieckich na przegląd kwalifikacyjny oraz wszystkie psy na testy.

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli dla Owczarków Niemieckich oraz testy dla wszystkich chętnych psów organizujemy w dniach 25-26.03.2023r. - zgłoszenia przyjmujemy do 22.03.2023r. 

Miejsce: Rogoźnica 

Sędzia: Waldemar Kosmalski

Zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny przyjmujemy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule maila prosimy wpisać "PRZEGLĄD KWALIFIKACYJNY"
W zgłoszeniu prosimy podać:
- imię i nazwisko właściciela psa
- przynależność do Oddziału ZKwP
- rasa i wiek psa/suki
- dane kontaktowe
- nr telefonu kontaktowego
- skan rodowodu
 
 
Opłata za przegląd kwalifikacyjny = 700 zł (konieczne przy zgłoszeniu dołączenie jest zgody macierzystego oddziału na wykonanie przeglądu w naszym Oddziale)
 
Opłaty za testy psychiczne
Egzamin PT1 = 100 zł
Egzamin BH = 100 zł
Testy psychiczne dla psów wszystkich ras = 100 zł
Testy psychiczne z przeglądem hodowlanym owczarków niemieckich = 100 zł
 
Numer konta: PKO BP S.A. I/O.Rzeszów 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694
 
Warunkiem przystąpienia do przeglądu/testów jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej oraz posiadania przez psa/suki pozostałych warunków kwalifikacji hodowlanej.
 

Początek strony