Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 biuro naszego Oddziału będzie nieczynne.


 

 

 


 

Zarząd rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce serdecznie dziękuje wszystkim wystawcom, którzy tak licznie przybyli na organizowane przez nas WYSTAWY - RZESZÓW 21-22.05.2022 i swoją obecnością pomogli nam wszystkim cieszyć się kynologiczną pasją.
Dziękujemy także szanownemu gronu sędziowskiemu, które podjęło się oceny psów na naszych wystawach. Dziękujemy także zaproszonym gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili nasze wystawy. Podziękowania także składamy na ręce Pana mgr Pawła Baja - Burmistrza Głogowa Małopolskiego za objęcie honorowym patronatem naszej Wystawy Międzynarodowej oraz wszystkim sponsorom naszych wystaw za ufundowane nagrody dla najlepszych psów.
Dziękujemy także gospodarzom Stadnina Koni Leśna Wola za udostępnienie terenu i wszelką pomoc udzieloną przy organizacji wystaw.
Dziękujemy za pomoc Zespołowi Szkół Techniczno Weterynaryjnych w Trzcianie.
Szczególne podziękowania Zarząd Oddziału kieruje do Komitetu Organizacyjnego, personelu ringowego oraz wszystkich osób obsługi wystawy za trud i poświęcenie włożone w organizację wystaw.
Za ewentualne niedociągnięcia i nasze błędy serdecznie przepraszamy. Wszystko poprawimy podczas kolejnej wystawy.
Do zobaczenia za rok !

Zarząd rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce składa podziękowanie wszystkim Członkom Oddziału uczestniczącym w Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym Zgromadzeniu Członków. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie obowiązków kierowania Oddziałem przez kolejne 3 lata.

Zarząd Oddziału:
 
Anna Rogowska - przewodnicząca
 
Katarzyna Gazda - z-ca ds hodowlanych
 
Jacek Pazdan - z-ca ds organizacyjnych
 
Ewa Borkiewicz - skarbnik
 
Sylwia Rogowska - sekretarz
 
Anna Grzesik - członek
 
Katarzyna Wołowiec - członek
 
 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
 
Bogusława Wielgos - przewodnicząca
 
Tomasz Krzan - z-ca przewodniczącej
 
Alicja Korzeniewska - sekretarz
 
 
Oddziałowy Sąd Koleżeński
 
Paweł Zaręba - przewodniczący
 
Witold Chodziński - z-ca przedowniczącego
 
Wojciech Gawroński - z-ca przedowniczącego
 
Ewa Skrabut - członek
 
Mateusz Rogowski - członek
 
 
 

 


 

Zarząd rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych kursach:

Zawiadomienie

 

Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 11.02.2022r. (tj. piątek) na godzinę 17ºº, z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie, na które zaprasza Członków naszego Oddziału.

Zebranie, odbędzie się w Klubie „Zodiak” ul. Mieszka I 48/50 w Rzeszowie. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2022 (w wysokości 70 zł) z uwzględnieniem §18 pkt 2 Statutu ZKwP oraz dokumentem tożsamości stanowią podstawę wydania mandatu. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie Oddziału rzeszowskiego o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowej
 • Skrutacyjnej
 • Wnioskowej
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdania za rok 2021:
 • Zarządu Oddziału
 • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców.
 4. Wybór na okres kadencji:
 • Członków Zarządu Oddziału
 • Członków Komisji Rewizyjnej
 • Członków Sądu Koleżeńskiego
 1. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2022.
 2. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
 3. Wolne wnioski i dyskusja.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: Protokół z ostatniego walnego zgromadzenia z 12.07.2021 roku do wglądu w siedzibie Oddziału w dniach 08.02.2022 i 10.02.2022 r. w godz. od 17.00 do 19.00.

Początek strony