Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń/We finished accepting applications...

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych (CACIB) oraz na Krajowe Wystawy Psów Rasowych w Rzeszowie: 26-27.05.2018 r.

PL: Formularz zgłoszeniowy został zamknięty, wkrótce zostaną zamieszczone zestawienia i wykazy.
EN: The entry form has been disabled, the summaries and lists will be posted soon.

Początek strony