L.dz.378 /2017                                                                                                 

     Rzeszów, 29.12.2017r.


Zawiadomienie


Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 19.01.2018 r. na godzinę 18ºº,
z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Zgromadzenie Członków , na które zaprasza Członków naszego Oddziału.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału w Rzeszowie, ul. Żwirki i Wigury 8. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2018 stanowi podstawę wydania mandatu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie Oddziału rzeszowskiego o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu
z głosem doradczym.
Proponowany porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium , sekretarza i protokolanta.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
Mandatowej
Wnioskowej
5. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania za rok 2017:
Zarządu Oddziału
Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
Finansowe.
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2018.
11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uwaga: Sprawozdanie finansowe wraz z pełną dokumentacją oraz sprawozdanie Zarządu Oddziału do wglądu w siedzibie Oddziału w dniu 18.01.2018 w godz. od 18.00 do 19.00.

Uprzejmie informujemy, że biuro oddziału w dniu 22.12.2017 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom naszego oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej w wysokości 70 zł za 2017 r.

 

Lokalizacja : http://www.zodiakrzeszow.pl/osrodek-konferencyjno-szkoleniowy-zodiak

 

UWAGA !!!!! ZMIANA GODZINY , SPOTKANIE ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8.OO


 

 

PLAN ZAJĘĆ

szkolenie

Związek Kynologiczny Rzeszów 18.11.2017

Wojciech Niżański

 

8.00-9.00 Fizjologia narządu płciowego suki i psa,

Ustalenie optymalnego terminu krycia

 

9.00-11.00

Monitorowanie ciąży

Poród fizjologiczny i ciężki poród

 

11.00-12.30

Samiec-trudny pacjent reprodukcyjny

Sztuczna inseminacja

 

12.30-14.00

Niepłodność

Hodowcy/Właściciele psów
Oddziałowa Komisja Szkolenia informuje, że wszystkie szczenięta urodzone w o/Rzeszów do końca 2017 roku wraz z metryką otrzymają karnet na bezpłatne szkolenia (5 spotkań).
Karnet będzie obowiązywał po zarejestrowaniu psa/suki w rzeszowskim Oddziale ZKwP
Uwaga !!! Nabywcy szczeniąt z innych oddziałów lub z zagranicy po zarejestrowaniu psa/suki w naszym Oddziale również otrzymają powyższy karnet (5 spotkań).
Powyższa decyzja podyktowana jest:
• wsparciem dla hodowców naszego oddziału
• promocją psa rasowego
• promocją sportów kynologicznych
• dbaniem o prawidłową socjalizację szczeniąt

 

Początek strony